Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

prof. dr hab. inż. Ewa Tuliszka-Sznitko

Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

Instytut Energetyki Cieplnej

E-mail

ewa.tuliszka-sznitko@put.poznan.pl

Telefon

61 665 21 11

ResearcherID

P-9115-2014

ORCID

0000-0003-0120-6900

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.8 Inżynieria mechaniczna: 100%

Artykuły (7)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS

Rozdziały (10)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS

Promotorstwo rozpraw doktorskich (4)

Recenzje rozpraw doktorskich (4)