Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Experimental and numerical (FSM) investigations of thin-walled beams with double-box flanges

Autorzy

[ 1 ] Instytut Mechaniki Stosowanej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2013

Opublikowano w

Journal of Theoretical and Applied Mechanics

Rocznik: 2013 | Tom: vol. 51 | Numer: no. 4

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

497 - 504

Punktacja MNiSW / czasopismo

15

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

15

Impact Factor

0,620