Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Effect of flame retardants on flammability of polyamide 6/montmorillonite composites

Autorzy

[ 1 ] Instytut Technologii Materiałów, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2013

Opublikowano w

Archives of Mechanical Technology and Automation

Rocznik: 2013 | Tom: vol. 33 | Numer: no. 1

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

27 - 35

Punktacja MNiSW / czasopismo

5