Processing may take a few seconds...

Article


Title

Effect of flame retardants on flammability of polyamide 6/montmorillonite composites

Authors

[ 1 ] Instytut Technologii Materiałów, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Title variant

PL Wpływ rodzaju antypirenu na palność kompozytów poliamidowo-montmorylonitowych

Year of publication

2013

Published in

Archives of Mechanical Technology and Automation

Journal year: 2013 | Journal volume: vol. 33 | Journal number: no. 1

Article type

scientific article

Publication language

english

Keywords
EN
  • polyamide 6
  • flame retardant
  • montmorillonite
  • flammability
PL
  • poliamid 6
  • antypiren
  • antyutleniacz
  • montmorylonit
  • palność
Abstract

EN The paper analyses effects of certain flame retardants (melamine, Exolit) on flammability and fire properties of polyamide 6/montmorillonite nanocomposites and is based on research into melt flow rate, oxygen index, UL-94 flammability and thermogravimetric analysis. The cone calorimeter method was used to determine smoke and heat release rates, the ignitability hazard posed by the material, smoke density and toxicity of the gas phase occurring during the decomposition of the tested materials with the heat flux of 35 kW/m2. It was proved that Exolit-modified materials provided more effective fire protection.

PL Analizowano wpływ wybranych antypirenów (melaminy, exolitu) na właściwości palne i po-żarowe nanokompozytów poliamidowo-montmorylonitowych. Badano wskaźnik szybkości płynięcia, indeks tlenowy, palność metodą UL-94 oraz prowadzono badania termograwimetryczne. Metodą kalorymetru stożkowego oznaczano szybkość wydzielania dymu i ciepła, zapalność materiału, gęstość dymu oraz toksyczność fazy lotnej powstającej podczas rozkładu badanych materiałów w warunkach gęstości strumienia cieplnego 35 kW/m2. Z punktu widzenia bezpieczeństwa pożarowego materiałów korzystniejszy efekt modyfikacji uzyskano w przypadku użycia exolitu.

Pages (from - to)

27 - 35

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.