Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Raport Buchanana 50 lat później

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Lądowej, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2013

Opublikowano w

Transport Miejski i Regionalny

Rocznik: 2013 | Numer: nr 12

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

4 - 8

Punktacja MNiSW / czasopismo

4

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

7