Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Internal sources of risk in building employee's attitudes of safe work in metallurgical enterprise

Autorzy

[ 1 ] Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2013

Opublikowano w

Metalurgija

Rocznik: 2013 | Tom: vol. 52 | Numer: no. 2

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

285 - 288

Punktacja MNiSW / czasopismo

25

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

25

Impact Factor

0,755