Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Organizational unit

Wydział Inżynierii Zarządzania
Social sciences
Management and quality studies


Współczesność Wydziału Inżynierii Zarządzania to dynamiczny rozwój nauki i dydaktyki prowadzony w dyscyplinie nauki o zarządzaniu jakości, w pełnej integracji z podejściem inżynierskim charakterystycznym dla nauk technicznych. Taką orientacje odwzorowuje struktura Wydziału, którą stanowią:
- Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Jakości
- Instytut Logistyki
- Instytut Zarządzania i Systemów Informacyjnych

Wydział rozwija nowoczesne laboratoria wśród nich na szczególną uwagę zasługuje interdyscyplinarne Laboratorium Przemysłu 4.0 w ramach, którego naukowcy i studenci prowadzą badania oraz uczą się zależności biznesowo-techniczno-technologicznych w perspektywie dynamicznie zmieniającej się gospodarki. Istotne znaczenie dla funkcjonowanie Wydziału ma stała współpraca z otoczeniem gospodarczym. Od roku 2015 przy Wydziale działa Rada Biznesu będąca ważnym wsparciem w kreowaniu nowoczesnej dydaktyki, a także inspiracją badań i projektów naukowych.

Źródło: Politechnika Poznańska. (2023). Badania i Rozwój, Raport 2022. https://online.fliphtml5.com/hozew/qrvu/#p=98


Strona Wydziału: https://www.fem.put.poznan.pl/
E-mail: office_demf@put.poznan.pl


Articles  |  Chapters  |  Books  |  Miscs  |  Reports  |  Habilitations  |  Dissertations  |  Theses  |  IP outcomes

Articles (1826)

Chapters (1709)

Books (380)

Miscs (3)

Reports (148)

Habilitations (13)

Dissertations (97)

Theses (4908)

IP outcomes (1)

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.