Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Analiza wpływu współczynników sprężystego podłoża dwuparametrowego na ugięcia podkładu kolejowego

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Lądowej, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2013

Opublikowano w

Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne

Rocznik: 2013 | Numer: nr 2 (101)

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

29 - 46

Punktacja MNiSW / czasopismo

4

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

5