Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Wpływ warunków transportowania wybranych warzyw na zmiany ich właściwości fizykochemicznych

Autorzy

[ 1 ] Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2013

Opublikowano w

Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna

Rocznik: 2013 | Numer: nr 6-7

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

305 - 309