Processing may take a few seconds...

Article


Title

Wpływ warunków transportowania wybranych warzyw na zmiany ich właściwości fizykochemicznych

Authors

[ 1 ] Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Year of publication

2013

Published in

Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna

Journal year: 2013 | Journal number: nr 6-7

Article type

scientific article

Publication language

polish

Pages (from - to)

305 - 309

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.