Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr hab. inż. Krzysztof Bieńczak

Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu

Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych

E-mail

krzysztof.bienczak@put.poznan.pl

Telefon

61 647 58 88

PBN ID

1502347

ResearcherID

M-2296-2014

ORCID

0000-0002-8529-6781

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.8 Inżynieria mechaniczna: 25%
2.6 Inżynieria lądowa i transport: 75%

Artykuły (19)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS