Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Naprężenia w podtorzu od układu powierzchni obciążających.

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Lądowej, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2013

Opublikowano w

Technika Transportu Szynowego

Rocznik: 2013 | Numer: nr 4

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

55 - 59

Punktacja MNiSW / czasopismo

4

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

5