Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Michał Pawłowski

Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu

Instytut Inżynierii Lądowej

E-mail

michal.pawlowski@put.poznan.pl

Telefon

61 665 24 07

PBN ID

2313658

ResearcherID

O-4075-2014

ORCID

0000-0002-0747-1177

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.6 Inżynieria lądowa i transport: 100%