Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

The Usage of Posital Canopean AGS15 Inclinometers for Diagnostic Monitoring of Slender Structures

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Lądowej, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2013

Opublikowano w

Reports on Geodesy and Geoinformatics

Rocznik: 2013 | Numer: z. 95

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

11 - 22

Punktacja MNiSW / czasopismo

7

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

13