Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr hab. inż. Ireneusz Wyczałek

Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu

Instytut Inżynierii Lądowej

E-mail

ireneusz.wyczalek@put.poznan.pl

Telefon

61 665 24 20

ResearcherID

L-9220-2014

ORCID

0000-0003-3963-8186

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.6 Inżynieria lądowa i transport: 100%

Rozdziały (4)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS