Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Kolej jako czynnik metropolizacji aglomeracji poznańskiej

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Lądowej, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2013

Opublikowano w

Biuletyn Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

Rocznik: 2013 | Numer: nr 1

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

17 - 22