Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Crystal structure of 1-benzyl-3-cyclododecyloxymethylimidazolium tetrafluoroborate, [C23H35N2O][BF4], C23H35BF4N2O

Autorzy

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2013

Opublikowano w

Zeitschrift fūr Kristallographie - New Crystal Structures

Rocznik: 2013 | Tom: vol. 228 | Numer: no. 1

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

29 - 30

DOI

10.1524/ncrs.2013.0018

Punktacja MNiSW / czasopismo

15

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

15

Impact Factor

0,118