Processing may take a few seconds...

Article


Title

Zarządzanie cyklem życia jako strategiczne podejście do produktu umożliwiające wzrost wartości dodatniej

Authors

[ 1 ] Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Title variant

EN Life cycle management as a strategic approach to the product for increasing value added

Year of publication

2013

Published in

Journal of Mechanical and Transport Engineering

Journal year: 2013 | Journal volume: vol. 65 | Journal number: no. 3

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • cykl życia
  • zarządzanie strategiczne
  • wartość dodana
  • doskonalenie produktu
Abstract

PL W artykule przedstawiono implikacje stosowania podejścia do zarządzania obiektem przez pryzmat jego cyklu życia dla osiągania dodatkowych wartości na styku producent-użytkownik produktu. Traktując kwestię zarządzania cyklem życia jako strategiczną na poziomie obiektu, zaproponowany został schematyczny model postępowania, który może być stosowany do doskonalenia produktu w myśl zasad zrównoważonego rozwoju.

EN The article presents the implications of an approach to manage a product through the angle of its life cycle to generate additional value at the interface between the producer and end user of the product. By positioning the issue of life cycle management at strategic level, a schematic model of conduct was proposed, that can be used to develop the product in accordance with the principles of sustainable development.

Pages (from - to)

37 - 45

DOI

10.21008/j.2449-920X.2013.65.3.04

Points of MNiSW / journal

6.0