Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Zarządzanie cyklem życia jako strategiczne podejście do produktu umożliwiające wzrost wartości dodatniej

Autorzy

[ 1 ] Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2013

Opublikowano w

Journal of Mechanical and Transport Engineering

Rocznik: 2013 | Tom: vol. 65 | Numer: no. 3

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

37 - 45

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

6