Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

The effect of the method of pouring liquid metal into mould on misrun formation in the castings made with lost-wax casting technology

Autorzy

[ 1 ] Instytut Technologii Materiałów, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2013

Opublikowano w

Archives of Mechanical Technology and Automation

Rocznik: 2013 | Tom: vol. 33 | Numer: no. 4

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

15 - 19

Punktacja MNiSW / czasopismo

5