Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Algorytmy obliczania nośności granicznej przekrojów żelbetowych według PN-EN 1992-1-1

Autorzy

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2014

Opublikowano w

Inżynieria i Budownictwo

Rocznik: 2014 | Numer: nr 4

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

202 - 206

Punktacja MNiSW / czasopismo

4

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

7