Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Jacek Ścigałło

Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu

Instytut Budownictwa

E-mail

jacek.scigallo@put.poznan.pl

Telefon

61 665 24 65

PBN ID

2313648

Rozdziały (16)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS