Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

A study on reduction of friction in impact compressive test based on the split Hopkinson pressure bar method by using a hollow specimen

Autorzy

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2014

Opublikowano w

Applied Mechanics and Materials

Rocznik: 2014 | Tom: vol. 566

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

548 - 553

DOI

10.4028/www.scientific.net/AMM.566.548

Punktacja MNiSW / czasopismo

7

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

7