Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr hab. inż. Tomasz Jankowiak

PBN ID

2313624

ResearcherID

I-9013-2014

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.6 Inżynieria lądowa i transport: 100%

Rozdziały (4)

Legenda:  Indeksowane w WoS