Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr hab. inż. Tomasz Jankowiak

Artykuły  |  Rozdziały  |  Książki  |  Raporty  |  Rozprawa doktorska  |  Promotorstwo rozpraw doktorskich
Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu

Instytut Analizy Konstrukcji

E-mail

tomasz.jankowiak@put.poznan.pl

Telefon

61 665 28 14

ORCID

0000-0002-5673-4041

ResearcherID

I-9013-2014

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.6 Inżynieria lądowa i transport: 100%

Artykuły (22)

Rozdziały (4)

Książki (1)

Raporty (1)

Rozprawa doktorska

Promotorstwo rozpraw doktorskich (1)