Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Analiza niepewności pomiaru odchyłki walcowości w zależności od stosowanej strategii pomiaru

Autorzy

[ 1 ] Instytut Technologii Mechanicznej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2013

Opublikowano w

Inżynieria Maszyn

Rocznik: 2013 | Tom: R. 18 | Numer: z. 3

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

35 - 47

Punktacja MNiSW / czasopismo

4

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

6