Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr hab. inż. Bartosz Gapiński

Artykuły  |  Rozdziały  |  Książki  |  Raporty  |  Rozprawa doktorska  |  Promotorstwo prac dyplomowych  |  Recenzje prac dyplomowych
Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Mechanicznej

Instytut Technologii Mechanicznej

E-mail

bartosz.gapinski@put.poznan.pl

Telefon

61 665 28 90

ORCID

0000-0003-0206-1942

ResearcherID

H-7196-2014

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.8 Inżynieria mechaniczna: 100%

Artykuły (49)

Rozdziały (17)

Książki (3)

Raporty (39)

Rozprawa doktorska

Promotorstwo prac dyplomowych (92)

Recenzje prac dyplomowych (138)