Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Wykorzystanie metod aktywnej termografii w podczerwieni do wykrywania defektów materiałowych

Autorzy

[ 1 ] Instytut Technologii Mechanicznej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Inżynierii Lądowej, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2013

Opublikowano w

Inżynieria Maszyn

Rocznik: 2013 | Tom: R. 18 | Numer: z. 3

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

60 - 65

Punktacja MNiSW / czasopismo

4

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

6