Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Krzysztof Ziopaja

PBN ID

1480764

ResearcherID

M-2403-2014

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.6 Inżynieria lądowa i transport: 100%

Rozdziały (5)

Legenda:  Indeksowane w WoS