Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Krzysztof Ziopaja

Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu

Instytut Inżynierii Lądowej

E-mail

krzysztof.ziopaja@put.poznan.pl

Telefon

61 647 58 37

PBN ID

1480764

ResearcherID

M-2403-2014

ORCID

0000-0001-5384-1303

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.6 Inżynieria lądowa i transport: 100%

Rozdziały (5)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS