Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Modelowanie mechanicznego zachowania cieczy używanej w tłumikach drgań

Autorzy

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Inżynierii Lądowej, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2014

Opublikowano w

Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury - Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture

Rocznik: 2014 | Tom: T. 31 | Numer: z. 61

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

81 - 93

Punktacja MNiSW / czasopismo

5

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

9