Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Analiza porównawcza systemów wentylacyjnych budynku mieszkalnego wielorodzinnego w cyklu życia budynku

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2014

Opublikowano w

Instal

Rocznik: 2014 | Numer: nr 3

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

34 - 39

Punktacja MNiSW / czasopismo

6

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

7