Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Analiza sposobów podgrzewania wody do celów spożywczych

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2014

Opublikowano w

Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja

Rocznik: 2014 | Numer: nr 7

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

256 - 260

Punktacja MNiSW / czasopismo

4

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

10