Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Przegrody zielone - wpływ na ochronę cieplną budynku i jego otoczenie. Część I. Analiza rozwiązań

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2014

Opublikowano w

Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja

Rocznik: 2014 | Numer: nr 3

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

99 - 105

Punktacja MNiSW / czasopismo

4

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

10