Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Wirus Ebola atakuje na nowych terenach

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2014

Opublikowano w

Technologia Wody

Rocznik: 2014 | Numer: nr 3

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

14 - 16

Punktacja MNiSW / czasopismo

5

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

5