Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Emisja gazów cieplarnianych i amoniaku z tuczarni na głębokiej ściółce

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2014

Opublikowano w

Problemy Inżynierii Rolniczej

Rocznik: 2014 | Numer: z. 1 (83)

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

83 - 90

Punktacja MNiSW / czasopismo

4

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

7