Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Nowe klucze do rozpoznawania rodzaju gruntu na podstawie uziarnienia

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Lądowej, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2014

Opublikowano w

Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej

Rocznik: 2014 | Numer: nr 17

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

39 - 49

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

4