Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Modernizacja obszaru poprzemysłowego w Czernihowie na Ukrainie

Autorzy

[ 1 ] Instytut Architektury, Urbanistyki i Ochrony Dziedzictwa, Wydział Architektury, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2013

Opublikowano w

Przegląd Budowlany

Rocznik: 2013 | Numer: nr 3

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

57 - 60

Zaprezentowany na

Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych : VII Konferencja Naukowo - Techniczna / Instytut Budowlany. Zielona Góra, 21-22.03.2013, Zielona Góra, Polska

Punktacja MNiSW / czasopismo

4

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

5