Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Three Dimensional Morphology of Mn Rich Intermetallics in AlSi Alloys Investigated with X-Ray Tomography

Autorzy

[ 1 ] Instytut Technologii Materiałów, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2014

Opublikowano w

Materials Science Forum

Rocznik: 2014 | Tom: vol. 790-791

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

335 - 340

DOI

10.4028/www.scientific.net/MSF.790-791.335