Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Proekologiczny sposób przygotowania ciekłego stopu AlSi11Cu2(Fe) na bazie złomu handlowego

Autorzy

[ 1 ] Instytut Technologii Materiałów, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2014

Opublikowano w

Archives of Foundry Engineering

Rocznik: 2014 | Tom: vol. 14 | Numer: special issue 2

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

61 - 64

Punktacja MNiSW / czasopismo

9

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

15