Processing may take a few seconds...

Article


Title

Wpływ infrastruktury logistycznej na efektywność funkcjonowania elastycznych systemów produkcyjnych w polskich przedsiębiorstwach

Authors

[ 1 ] Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Year of publication

2014

Published in

Gospodarka Materiałowa & Logistyka

Journal year: 2014 | Journal number: nr 11

Article type

scientific article

Publication language

polish

Pages (from - to)

122 - 125

Points of MNiSW / journal

8.0

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.