Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Ocena możliwości odciążenia krytycznego dla linii nr 3 szlaku kolejowego Poznań Wschód - Poznań Główny poprzez skierowanie wybranych pociągów alternatywną trasą przejazdu

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Lądowej, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2014

Opublikowano w

Przegląd Komunikacyjny

Rocznik: 2014 | Numer: nr 3

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

20 - 25

Punktacja MNiSW / czasopismo

4

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

8