Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Warunki zastosowania popiołu lotnego jako wypełniacza do mieszanek mineralno-asfaltowych

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Lądowej, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2014

Opublikowano w

Budownictwo i Architektura

Rocznik: 2014 | Tom: vol. 13 | Numer: no. 1

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

181 - 190

Punktacja MNiSW / czasopismo

3

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

6