Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Czasopismo

Tytuł

Budownictwo i Architektura

Dyscypliny naukowe (Ustawa 2.0)

2.1 Architektura i urbanistyka
2.6 Inżynieria lądowa i transport

Unikatowy identyfikator czasopisma

200165

Wydawca

Politechnika Lubelska. Wydział Budownictwa i Architektury

ISSN

1899-0665

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

6