Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Architektura wobec idei Open Source

Autorzy

[ 1 ] Instytut Architektury, Urbanistyki i Ochrony Dziedzictwa, Wydział Architektury, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2014

Opublikowano w

Archivolta

Rocznik: 2014 | Numer: 2 (62)

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

17 - 20

Punktacja MNiSW / czasopismo

1

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

1