Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Badania odbiorcze linii kablowych średniego i wysokiego napięcia w świetle obowiązujących norm, standardów i instrukcji

Autorzy

[ 1 ] Instytut Elektroenergetyki, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2014

Opublikowano w

Elektro Info

Rocznik: 2014 | Numer: nr 11

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

66 - 69

Punktacja MNiSW / czasopismo

5

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

6