Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Microhardness changes gradient of the duplex stainless steel (DSS) surface layer after dry turning

Autorzy

[ 1 ] Instytut Technologii Mechanicznej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2014

Opublikowano w

Metalurgija

Rocznik: 2014 | Tom: vol. 53 | Numer: no. 4

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

529 - 532

Punktacja MNiSW / czasopismo

25

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

25

Impact Factor

0,959