Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Experimental analysis by measurement of surface roughness variations in turning process of duplex stainless steel

Autorzy

[ 1 ] Instytut Technologii Mechanicznej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2014

Opublikowano w

Metrology and Measurement Systems

Rocznik: 2014 | Tom: vol. 21 | Numer: no. 4

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

759 - 770

Punktacja MNiSW / czasopismo

15

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

20

Impact Factor

0,925