Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Influence of cutting parameters on surface morphology of austenitic stainless steel after turning

Autorzy

[ 1 ] Instytut Technologii Mechanicznej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2014

Opublikowano w

Applied Mechanics and Materials

Rocznik: 2014 | Tom: vol. 657

Typ artykułu

artykuł naukowy / referat

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

23 - 27

Zaprezentowany na

Innovative Manufacturing Engineering Conference (IManE), 29-30.05.2014, Chisinau, Moldova

Punktacja MNiSW / czasopismo

7

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

7

Publikacja indeksowana w

WoS (15)