Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Zastosowanie kodowania STBC do transmisji sygnałów CPM w systemach z wieloma użytkownikami

Autorzy

[ 1 ] Katedra Radiokomunikacji, Wydział Elektroniki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2014

Opublikowano w

Przegląd Telekomunikacyjny, Wiadomości Telekomunikacyjne

Rocznik: 2014 | Numer: nr 8-9

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

800 - 804

Zaprezentowany na

XXX Krajowe Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki, 3-5.09.2014, Poznań, Poland

Punktacja MNiSW / czasopismo

6

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

9