Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr hab. inż. Piotr Remlein

Jednostka organizacyjna

Wydział Informatyki i Telekomunikacji

Instytut Radiokomunikacji

E-mail

piotr.remlein@put.poznan.pl

Telefon

61 665 39 34

ResearcherID

M-8226-2014

ORCID

0000-0002-7593-839X

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.3 Informatyka techniczna i telekomunikacja: 100%

Artykuły (18)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS

Rozdziały (16)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS

Książki (1)

Legenda:  Punktacja MNiSW Indeksowane w WoS

Rozprawa habilitacyjna

Legenda:  Punktacja MNiSW

Rozprawa doktorska