Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Wpływ konfiguracji przewodu nasiennego na proces transportu w siewnikach pneumatycznych

Autorzy

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2014

Opublikowano w

Technika Rolnicza, Ogrodnicza, Leśna

Rocznik: 2014 | Numer: nr 1

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

21 - 23

Punktacja MNiSW / czasopismo

4

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

6