Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Koncepcja urządzenia do mobilnej inwentaryzacji uszkodzeń nawierzchni jezdni i urządzeń odwodnienia

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Lądowej, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2014

Opublikowano w

Drogownictwo

Rocznik: 2014 | Numer: nr 4

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

124 - 129

Punktacja MNiSW / czasopismo

4

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

5