Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Surface roughness analysis after laser assisted machining of hard to cut materials

Autorzy

[ 1 ] Instytut Technologii Mechanicznej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2014

Opublikowano w

Journal of Physics: Conference Series

Rocznik: 2014 | Tom: vol. 483

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

012019-1 - 012019-7

DOI

10.1088/1742-6596/483/1/012019

Zaprezentowany na

14th International Conference on Metrology and Properties of Engineering Surfaces (Met & Props 2013), 17-21.06.2013, Taipei, Taiwan, Province of China