Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr hab. inż. Damian Przestacki

Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Mechanicznej

Instytut Technologii Mechanicznej

E-mail

damian.przestacki@put.poznan.pl

Telefon

61 665 28 50

ResearcherID

H-4730-2014

ORCID

0000-0002-6083-7203

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.8 Inżynieria mechaniczna: 100%

Artykuły (51)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS

Rozdziały (9)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS