Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr hab. inż. Damian Przestacki

Artykuły  |  Rozdziały  |  Raporty  |  Rozprawa doktorska  |  Promotorstwo rozpraw doktorskich  |  Promotorstwo prac dyplomowych  |  Recenzje prac dyplomowych  |  Wyniki
Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Mechanicznej

Instytut Technologii Mechanicznej

E-mail

damian.przestacki@put.poznan.pl

Telefon

61 665 28 50

ORCID

0000-0002-6083-7203

ResearcherID

H-4730-2014

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.8 Inżynieria mechaniczna: 100%

Artykuły (55)

Rozdziały (12)

Raporty (9)

Rozprawa doktorska

Promotorstwo rozpraw doktorskich (2)

Promotorstwo prac dyplomowych (58)

Recenzje prac dyplomowych (72)

Wyniki (1)